ปรับขนาดอักษร

  • ภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟิล์มกระจกและข้อมูลภาพประวัติศาสตร์บนฟิล์มกระจกให้มีอายุยืนยาวยั่งยืนตลอดไปร่วมกันตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาหากท่านผู้ใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลฟิล์มกระจกมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป กรุณาแจ้งความจำนงเพื่อจะสมทบทุนโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มและส่งมายังอีเมล์ของสำนักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ
  1. วันนี้เมื่อวันนั้น
24 กันยายน พ.ศ. 2516...

          จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า           สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรี ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 258,854,297.85 บาท ก่อสร...

คลังภาพทรงคุณค่า

คลังวิชาการจดหมายเหตุ

หนังสือและของที่ระลึก

Login Form

สวัสดี