ปรับขนาดอักษร

  • ภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟิล์มกระจกและข้อมูลภาพประวัติศาสตร์บนฟิล์มกระจกให้มีอายุยืนยาวยั่งยืนตลอดไปร่วมกันตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาหากท่านผู้ใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลฟิล์มกระจกมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป กรุณาแจ้งความจำนงเพื่อจะสมทบทุนโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มและส่งมายังอีเมล์ของสำนักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ

วันวาน-วันนี้

  1. เหตุการณ์

คลังภาพทรงคุณค่า

คลังวิชาการจดหมายเหตุ

หนังสือและของที่ระลึก

วิดีโอ

สาระน่ารู้จากเอกสารจดหมายเหตุ

สมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สาระน่ารู้ในเอกสารจดหมายเหตุ
  3. คลังวิชาการจดหมายเหตุ
  4. สมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

Login Form

สวัสดี