ปรับขนาดอักษร

1 ตุลาคม ร.ศ. 112

พัดรองปัก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ พระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาจักรพรรดิ พระนารายณ์ เครื่องบริฑรถวายพระสงฆ์ในงานครองราชสมบัติครบ 25 ปี ทรงพระราชอุทิศใพระเจ้าแผ่นดินแต่อดีต (ผ้ากราบเอกตามพัดโทพระองค์พระเจ้าแผ่นดิน) เนื่องในงานรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 112  ณ พระราชวังบางปะอิน

ที่มา : ภ 003 หวญ 96/7 งานรัชดาภิเษก

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2559

ผู้ชม :

820