ปรับขนาดอักษร

1 สิงหาคม พ.ศ. 2460

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้อรรคราชทูตสยามประจำกรุงปารีส เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ไปพระราชทานแก่ท่าน เรย์มอง ปวงคาเร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส      

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ภาคที่ 1 พ.ศ. 2460 หน้า 1,395

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559

ผู้ชม :

304