ปรับขนาดอักษร

10 มกราคม พ.ศ.2422

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณัรังษีสว่างวงศ์ ทรงผนวช มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชประดิษฐ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เสด็จประทับ ณ พระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง แล้วเสด็จประทับ ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร กึ่งเดือนจึงทรงลาผนวช

ที่มา : ภ 003 หวญ 43/6 พระราชพิธีทรงผนวช ร.5 ร.6 ร.7 และเจ้าฟ้า (NAT-P001311)

หมายเหตุ พระอิสริยยศในขณะนั้น

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 10 มกราคม 2560

ผู้ชม :

341