ปรับขนาดอักษร

18 ตุลาคม พ.ศ. 2464

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับแผ่นคำจารึกซึ่งหล่อด้วยทองบรอนที่ฐานพระบรมรูปทรงม้า

แผ่นคำจารึกสั่งทำจากประเทศเยอรมนี เมื่อครั้งนำมาประดับนั้นได้ให้นายตามาโยและนายโคโล นายช่างที่เคยทำการก่อสร้างตั้งฐานพระบรมรูป เป็นผู้ดูแลให้ถูกต้องเรียบร้อย

ที่มา : ร.6 รล 18/6 อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559

ผู้ชม :

356