ปรับขนาดอักษร

19 สิงหาคม พ.ศ. 2356

วันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ที่มา : ประยุทธ สิทธิพันธ์. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพ : เกษมสัมพันธ์การพิมพ์ , ม.ป.ป.  /  ภ. หวญ.13/83 สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559

ผู้ชม :

312