ปรับขนาดอักษร

23 ตุลาคม ร.ศ. 118

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อถนน พิไชยรณรงค์ ตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสระบุรี ที่คิดทำถนน โดยได้ขอแรงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรช่วยกันทำถนนตั้งแต่ตำบลศาลาแดงถึงตำบลเสาจนแล้วเสร็จ

ที่มา :  ร.5 ยธ 9/43 ทำถนนกรุงเก่า พระยาพิไชยได้ขอแรงราษฎรทำถนนตั้งแต่ศาลาแดงถึงตำบลเสาให้ และขอพระราชทานนามถนนนี้

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันอาทิตย์, 23 ตุลาคม 2559

ผู้ชม :

290