ปรับขนาดอักษร

25 สิงหาคม พ.ศ. 2434

วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และหม่อมหลวงต่วนศรี (ราชสกุลเดิม มนตรีกุล) เมื่อประสูติทรงดำรงสกุลยศเป็นหม่อมเจ้า 

พ.ศ. 2482 ทรงรับสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร

พ.ศ. 2486 ทรงเลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ

และพ.ศ. 2495 โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเข้ารับราชการเป็นเลขานุการตรี ประจำสถานทูตไทย ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2460 จากนั้นดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เรื่อยมา ทั้งในกระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธณรมศาสตร์ รวมทั้งตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น องคมนตรี นายกราชบัณฑิตยสถาน รองนายกรัฐมนตรี ประธานสมัชชาแห่งชาติ เนื่องในวันประสูติครบ 100 ปี ในพ.ศ. 2534 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศถวายพระเกียรติคุณในฐานะ Great Diplomat และ Great Scholar

ที่มา : กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. กรุงเทพ : สกสค. ลาดพร้าว, 2554.

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2559

ผู้ชม :

575