ปรับขนาดอักษร

26 สิงหาคม พ.ศ. 2439

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิริธัชสังกาศ (พระยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา (พระยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ

ที่มา : บัญชีรายพระนามและนามเสนาบดี ระหว่างปี พ.ศ. 2435 - 2475 (รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7) ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ / ภ.001 หวญ 8/76 พระรูปหมู่เสนาบดี (แถวหลัง 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา และ2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย

ปัจจุบัน พระยศของทั้ง 3 พระองค์ คือ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559

ผู้ชม :

444