ปรับขนาดอักษร

31 สิงหาคม พ.ศ. 2469

สมโภชพระปฐมเจดีย์ และบรรจุพระอังคารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปสักการะสมโภชพระปฐมเจดีย์เป็นพุทธบูชาโดยพระราชหฤทัยศรัทธาเลื่อมใส จะได้เป็นสิริสวัสดิมงคลแด่พระองค์และแก่พระราชอาณาจักร และอีกประการหนึ่งเมื่อก่อนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานไว้ให้แบ่งพระอังคารธาตุแห่งพระองค์เชิญไปบรรจุไว้ในฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิสังขรณ์เชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารอันได้ทรงสร้างขึ้นใหม่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งการสมโภชพระปฐมเจดีย์และบรรจุพระอังคารรวมเป็นงานเดียวกัน

ที่มา: ร.7 ว 5.2/15 เรื่องกำหนดการพิธีสมโภชพระปฐมเจดีย์ และบรรจุพระอังคารรัชกาลที่ 6  / ภอ.สบ. 19.2.1/1

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559

ผู้ชม :

366