ปรับขนาดอักษร

9 มกราคม ร.ศ.129

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตจ้างมิศเตอร์ซุสแมน ชาวเยอรมัน ช่างเขียนแบบในกองก่อสร้างพระราชวังบ้านปืน จ.เพชรบุรี เงินเดือนๆละ 650 บาท

ที่มา : ร.6 บ 5/37 นายซุสแมน สถาปนิกสร้างพระราชวังบ้านปืน

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 09 มกราคม 2560

ผู้ชม :

363