ปรับขนาดอักษร

ห้องหนังสือ

ร้านหนังสือของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีหนังสือประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งมีคุณค่าควรเก็บรักษาไว้...

จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 1-2
  • อ่าน: 1762
  • เขียนโดย: watcharaporn
  • วันที่: วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559
การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ
  • อ่าน: 1192
  • เขียนโดย: watcharaporn
  • วันที่: วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559