ปรับขนาดอักษร

การติดต่อ

 

 

 

ที่ตั้ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ : National Archives of Thailand 
  ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 
โทรศัพท์ 0 2281 1666 หรือ 0 2282 1660

 

ติดต่อเรื่องประเมินคุณค่าเอกสารและการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ ต่อ 116

 

ติดต่อเรื่องค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุและบริการ

        - เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103

        - เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233

 

แฟกซ์

02-6285172
เวลาเปิด - ปิด
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. 
  ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ปิดบริการเพื่อตรวจสอบเอกสารประจำปี ระหว่างวันที่ 15 – 30 ธันวาคม
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.