ปรับขนาดอักษร

  1. วันนี้เมื่อวันนั้น
27 มกราคม พ.ศ.2400...

วันประสูติพระองค์เจ้าหญิงวาณีรัตนกัญญา พระราชธิดาลำดับที่ 39 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาแก้ว ที่มา : ภ 001 หวญ 11/34 พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 (NAT-P005712)   ...

กฎหมายและระเบียบ

คลังภาพทรงคุณค่า

คลังวิชาการจดหมายเหตุ

  •  

     

     

     

หนังสือและของที่ระลึก

วิดีโอ

::เดือนธันวาคม : ปิดให้บริการวันที่ 5, 10-12 ธันวาคม 2559::

ห้องบริการเอกสารลายลักษณ์ (ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร) เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน) เวลา 8.30 - 16.00 น. ::ห้องบริการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (ห้องบุรฉัตร) เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.00 น.::

Login Form

สวัสดี