ปรับขนาดอักษร

หมวดหมู่บัญชีเอกสารรัชกาลที่5 กระทรวงต่างประเทศ

บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ เล่ม 1
บัญชีเอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ เล่ม 2