ปรับขนาดอักษร

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หนังสือ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

   

   กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

          พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทรา

          บรมราชชนนี. -- กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

          60 หน้า.  ภาพประกอบ.

          1. ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443 - 2538.

          I. ชื่อเรื่อง.

 

          929.709593

          ISBN 974-419-069-8

 

          หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายเหตุและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้กว้างไกล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ได้ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

 

ราคา 25 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1659