ปรับขนาดอักษร

กต(ล) เอกสารเย็บเล่ม ชุดกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารเย็บเล่ม ชุดกระทรวงการต่างประเทศ กต(ล)

ระยะเวลาของเอกสาร จ.ศ. 1171 - 1278 (พ.ศ. 2352 - 2459) 

จำนวน 447 เล่ม 42 ฟุต

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับเอกสารชุดนี้จากกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 ลักษณะเอกสารเป็นหนังสือโต้ตอบในข้อราชการกับประเทศต่าง ๆ ในเรื่องการติดต่อค้าขาย การนำสินค้าเข้า-ออก การเก็บภาษีอากร การพิจารณาคดีความคนในสัปเยกและเรื่องทั่ว ๆ ไป

 

*ให้บริการเป็นไมโครฟิล์ม

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

911