ปรับขนาดอักษร

เอกสารเย็บเล่ม ชุดตำราอั้งยี่

 

เอกสารเย็บเล่ม ชุดตำราอั้งยี่

จำนวน 1 เล่ม 573 หน้า

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับจากเจ้าคุณพิทักษ์เทพธานี เมื่อ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) เนื้อหากล่าวถึงมูลเหตุที่เกิดพวกอั้งยี่ กฎระเบียบข้อบังคับ สัญลักษณ์ลับ ภาษา คำกลอน รหัส เครื่องหมายของกลุ่ม รวมถึงพิธีกรรมในการรับสมาชิกใหม่ การตั้งโต๊ะบูชา ธงที่ใช้ บมสดุดี บทสวด บทลงโทษ คำสาบาน เคล็ดลับในการทดสอบ และแสดงออกเพื่อให้รู้ว่าเป็นพวกอั้งยี่ด้วยกันสำหรับนำไปใช้ในที่ต่าง ๆ 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

920