ปรับขนาดอักษร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาขา

Written by Administrator on 02 มีนาคม 2556


image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์
สถานที่ตั้ง : ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๓๒๘-๑๔๒๕
โทรสาร : ๐-๕๓๒๘-๑๔๒๔

 image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ : ตรัง ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่
สถานที่ตั้ง : ถนนหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๒๑-๒๕๐๔
โทรสาร : ๐-๗๕๒๑-๔๐๔๕

 
image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา

พื้นที่รับผิดชอบ : ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี
สถานที่ตั้ง : ถนนเทศบาล ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๓๒๑-๖๖๖๗
โทรสาร : ๐-๗๓๒๔-๔๕๗๑

 
image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

พื้นที่รับผิดชอบ : สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้ง : ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาจนวนิช ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๒๑-๒๔๗๙
โทรสาร : ๐-๗๔๒๑-๒๑๘๒

 
image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

พื้นที่รับผิดชอบ : พะเยา เชียงราย น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร สุโขทัย
สถานที่ตั้ง : บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๔๑-๑๐๕๑
โทรสาร : ๐-๕๔๔๑-๑๐๕๒
website : http://www.nat.go.th/phayao/index.php

 
image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร
อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร
นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ
สถานที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๒๘-๕๕๒๒
โทรสาร : ๐-๔๕๒๘-๕๕๒๓

 


 

image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ตั้ง : ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๕๓-๕๕๐๑
โทรสาร : ๐-๓๕๕๓-๕๕๐๒

 


 


image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว
สถานที่ตั้ง : ศาลากลางเก่าจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๙๓๒-๔๖๘๕
โทรสาร : ๐-๓๙๓๒-๔๖๘๕

 
image

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พื้นที่รับผิดชอบ : ทำหน้าที่รวบรวมเก็บรักษาเอกสารและสิ่งของที่เนื่องในภารกิจ ฯพณฯ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๓๔-๒๐๑๕
โทรสาร : ๐-๗๕๓๔-๒๑๐๕

 
image

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง : ถนนสายบางขันธ์ – คลองหลวง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๙๐๒-๗๙๔๘
โทรสาร : ๐-๒๙๐๒-๗๙๔๑
website: http://www.narama9.go.th

 
imageหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑ 

พื้นที่รับผิดชอบ : หน้าที่รวบรวมเก็บรักษาเอกสารรวมทั้งการจัดนิทรรศการ
ประวัติผลงานและสิ่งของที่เนื่องในภารกิจของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑
สถานที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ดอนย่างแย้)
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๙-๒๑
โทรสาร : ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๙-๒๑