นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม (conference) ติดตามโครงการของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 28 พ.ย. 61จำนวนผู้เข้าชม:107
 

วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม (conference) ติดตามโครงการของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง)หัวหน้าหอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ