ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 25 พ.ย. 62จำนวนผู้เข้าชม:128
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก