ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าอุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 17 ธ.ค. 61จำนวนผู้เข้าชม:14
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าอุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 งาน