ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 12 รายการ
เผยแพร่เมื่อ: 10 เม.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:108
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 12 รายการ

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส่วนเกิน)

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร จำนวน 1 งาน

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส่วนเกิน)

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนภาพและพิมพ์ภาพจากไมโครฟิล์ม (ST View Scan II) จำนวน 1 เครื่อง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเนื้อหาประกอบหนังสือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารข่าวรายวันและรายสัปดาห์ จำนวน 3 รายการ

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร าจำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร าจำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนภาพและพิมพ์ภาพ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนภาพและพิมพ์ภาพ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเนื้อหาประกอบหนังสือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเนื้อหาประกอบหนังสือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน