นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
เผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 61จำนวนผู้เข้าชม:229
 

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนายศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผู้แทนจากสำนักสถาปัตยกรรม ผู้แทนจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม