นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 61จำนวนผู้เข้าชม:279
 

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 32 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกอบการศึกษาวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในฐานะที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์