การอบรมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
เผยแพร่เมื่อ: 16 พ.ย. 61จำนวนผู้เข้าชม:142
 

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ มอบหมายให้นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) จัดโดยกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ กรมศิลปากร โดยมีบุคลากรจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค หน่วยเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และกรรมการและอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องมาลัยทอง ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี