หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เผยแพร่เมื่อ: 23 พ.ย. 61จำนวนผู้เข้าชม:241
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าและหน่วยงานในพื้นที่ 

ขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี