โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ: การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 04 ธ.ค. 61จำนวนผู้เข้าชม:307
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดำเนินการจัดการบรรยายทางวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ โดยมีนักจดหมายเหตุและเจ้าหน้าที่ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาคเข้าร่วม  โดยในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ: การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ และบรรยายพิเศษ เรื่อง Mindset พลิกโฉมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีนางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หัวหน้าหอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค นักจดหมายเหตุ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีและฟังการบรรยาย  ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 - 27 ธันวามคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ​