ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไปนอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 29 ม.ค. 62จำนวนผู้เข้าชม:189
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไปนอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย