ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและลงทะเบียนรับมอบเอกสาร จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 25 มิ.ย. 62จำนวนผู้เข้าชม:66
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและลงทะเบียนรับมอบเอกสาร จำนวน 1 ราย