ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:761
 

ไปรษณียบัตรในหนังสือเล่มนี้เป็นไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์อื่น ๆ หลายพระองค์ได้ส่งมาถวายในวาระต่าง ๆ กัน

ราคา 130 บาท

สนใจสามารถสั่งซื้อที่ https://bookshop.finearts.go.th/  หรือติอต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ