การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ
เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:828
 

เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ เมื่อเก็บรวบรวมเอกสารและหนังสือไว้แล้วจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่ออายุที่ยืนนานของเอกสารเหล่านั้น

ราคา 80 บาท