สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์
เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ค. 61จำนวนผู้เข้าชม:531
 

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณีในการจัดงานพระบรมศพและพระศพของสังคมไทย ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์รอบด้าน ผ่านวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและกาลสมัย

ราคา 800 บาท

สนใจสามารถสั่งซื้อที่ https://bookshop.finearts.go.th/  หรือติอต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ