วันเสาร์ ที่ ๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:449

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี มายังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช เพื่อประทับเรื่อพระที่นั่งอังสนาไปยังเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตรริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังบริเวณหน้ากรมชลประทาน เขตดุสิต

เวลา ๑๘ นาฬิกา ๔๕ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำนิ จำนวน ๕ โครงการ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงาน โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับพระราชทานนาม จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม โครงการ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชน จังหวัดนครนายก

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฉายสื่อผสม “น้ำสร้างชีวิต” และการถ่ายทอดสดประชาชนใน ๕ จังหวัด แปรอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ” บนเรือพนะที่นั่งอังคนา ซึ่งเสร็จสิ้นลงในเวลา ๒๐ นาฬิกา หลังจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอังคนากลับมายังโรงพยาบาลศิริราช

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักพระราชวัง