ข่าวสาร

Category

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดบัญชี จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดบัญชี จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารกรองท่อน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำดื่ม ยี่ห้อ ทริม รุ่น V202 V 203 และ V 204

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารกรองท่อน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำดื่ม ยี่ห้อ ทริม รุ่น V202 V 203 และ V 204

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้องป้าย จำนวน 200 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้องป้าย จำนวน 200 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 13 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 13 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ราย