ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ: การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดำเนินการจัดการบรรยายทางวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ

สัมภาษณ์นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กรณีภารกิจกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชน หมูป่า อะคาเดมี

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นายนพดล ภู่ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา...

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าและหน่วยงานในพื้นที่ ขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาห...

สัมภาษณ์นายสมชาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายนิวัติ บุญนพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑  กรณีภารกิจกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชน หมูป่า อะคาเดมี

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการกลุ่มบันทึกเหตุการณ์

การอบรมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดก...

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสตั้งศาลพระภูมิ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสตั้งศาลพระภูมิ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สำหรับผู้ที่มีบัตรรับหนังสือ)

เนื่องจากหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ ซึ่งใช้เวลานานกว่าที่เคยกำหนดไว้ เพื่อให้ทุกรายละเอียดของเนื้อหา และภาพประกอบมีความส...

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

ประมวลภาพเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประมวลภาพเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวสารทั้งหมด