ข่าวสาร

โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ: การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดำเนินการจัดการบรรยายทางวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ

สัมภาษณ์นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการ...

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาช...

สัมภาษณ์นายสมชาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายนิวัติ บุญนพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑  กรณ...

ข่าวสารทั้งหมด