ข่าวสาร

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 แผ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 33 แผ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ข่าวสารทั้งหมด