จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มและสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มและสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 3621

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 3621 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรอยรั่วขอบหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรอยรั่วขอบหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและมิได้ใช้ประโยชน์ในราชการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุชาติ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและมิได้ใช้ประโยชน์ในราชการ จำนวน 151 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

หน้าข่าวสาร