จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 30 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 30 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเอกสาร โครงเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 10 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเอกสาร โครงเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 10 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไปนอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไปนอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดเชื้อราและหยิบ-เก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดเชื้อราและหยิบ-เก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานให้บริการผู้ค้นคว้าประจำเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานให้บริการผู้ค้นคว้าประจำเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่ และทำเครื่องมือช่วยค้นหนังสืออ้างอิง จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่ และทำเครื่องมือช่วยค้นหนังสืออ้างอิง จำนวน 1 ราย

หน้าข่าวสาร