สมัครงาน

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์