จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1 - 2
เผยแพร่เมื่อ: 15 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:904
 

หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ได้รวบรวมพระราชพิธ พิธี การเฉลิมฉลองและการถวายชัยมงคล โครงการและกิจกรรมเฉลิมฉลอง ทั้งสิ่งอนุสรณ์ทั้งหลายที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นในมหามงคลนี้อย่างละเอียดสมบูรณ์ เช่น การหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น

ราคา 700 บาท

สนใจสามารถสั่งซื้อที่ https://bookshop.finearts.go.th/  หรือติอต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ