จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 - 2
เผยแพร่เมื่อ: 15 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:1043
 

หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531 โดยเรียบเรียงจากการประมวลเอกสารและบันทึกเหตุการณ์งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง 3 วาระนี้ ภายในหนังสือประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญ การถวายชัยมงคล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ราคา 500 บาท

สนใจสามารถสั่งซื้อที่ https://bookshop.finearts.go.th/  หรือติอต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ